Podmienky hostingu

prvou základnou podienkou pre úspešné prevádzkovanie bezplatného hostingu je vyplniť formulár v sekcii objednávka a odoslať.

hosting môže byť aktivovaný len s doménami, ktoré sú v sekcii domény, kde nájdete aj ceny k jednotlivým tld (.sk,.cz,.com,.eu).

do 24h. Vám budú na registračný e-mail odoslaná faktúra na uhradenie domény. Faktúra má splatnosť 7 dní.

hosting zadarmo móžete využívať do doby pokiaľ:

 • nevypovedáte spoluprácu s nami, teda nenapíšete nám e-mail o ukončení spolupráce
 • je spoločnosť globeware s.r.o vašim registrátorom

v prípade zmeny registrátora bude web a e-maily zmazané a účet deaktivovaný do 7 dní. Nezodpovedáme za žiadne škody na dátach, ktoré budú takto odstránené.


Úplný zákaz

je zakázané:
 • umiestňovať stránky na server, ktoré nadmerne zaťažovali systém (onlinechat) a tak obmedzovali ostatných užívateľov
 • vytvárať obsah, ktorý bude v rozpore s platnou legislatívou slovenskej republiky (napr. Propagácia fašizmu, obchod s drogami, šírenie detskej pornografie a pod.)
 • upload väčších súborov ako 10mb
 • upload stránok šíriacich warez, torent, hacking, proxy, streaming a pod.
 • využívanie e-malového serveru na rozosielanie nevyžiadaných správ, alebo iných praktík súviacich hromadným rozosielaním
 • umiestňovanie stránok, ktoré zjavne predstavujú riziko a narúšajú bezpečnosť serveru
 • umiestňovanie stránok s politickou propagáciou (voľby,poslanecké stránky)
 • použitie aplikácie na obsluhu webovej kamery, ktorá uchováva konštantné ftp pripojenie posielaním obrázkov v intervaloch

vyhradzujeme si právo rozhodnúť, čo znamena prijateľné použitie, ďalej Právo odstrániť zo servera obsah, ktorý predstavuje jasné porušenie pravidiel prevádzky, avšak v praxy najprv kontaktujeme majiteľa hostingu.


Zodpovednosť za škody

prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za

 • obsah ani technickú správnosť stránok vystavených na našich serveroch. zodpovednosť je na užívateľovi, ktorý obsah umiestnil na server .
 • škody spôsobené nedostupnosťou serverov, stránok, databáz alebo emailov užívateľov.
 • škody spôsobené zmazaním súborov, ktoré sú v rozpore s pravidlami prevádzky alebo úplným zrušením konta užívateľa, ktorý pravidlá Porušil.

Ochrana osobných údajov

spoločnosť venuje ochrane osobitú pozornosť, pričom najväčší dôraz kladie špeciálne na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov zákazníkov.

k osobným údajom zákazníkov majú prístup len poverené osoby, ktoré to pre svoju prácu potrebujú, a ktoré sú detailne poučené o ochrane osobných údajov a spôsoboch ich spracovania.